סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4076

1
2
8
4
3
5
6
7
9
7
8
5
1
3
4
2
6
4
9
9
7
6
8
1