סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4077

7
2
4
5
3
6
8
9
1
3
6
9
2
4
5
7
8
9
4
7
6
5
1
2