סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4078

5
3
4
6
9
8
2
7
1
8
7
3
2
6
5
9
4
9
6
1
7
9
3
7