סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4080

9
4
8
5
6
1
2
3
5
1
7
8
9
6
4
7
2
3
9
5
8
3