סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4081

3
9
7
6
2
5
4
8
1
5
6
93
8
4
2
7
1
4
2
3
3
1
7
9
5