סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4082

1
8
7
3
5
2
6
9
4
9
7
86
2
1
3
5
4
5
3
7
4
8
3
8
4