סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4085

6
4
9
7
1
5
3
2
5
7
8
6
4
9
1
8
5
3
9
2
6
7