סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4086

4
8
9
1
6
7
3
5
6
1
8
4
2
9
5
2
1
7
5
6
8
9