סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4087

7
4
2
9
8
1
6
3
9
8
7
1
5
4
2
5
9
6
8
3
7
2