סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4088

6
9
2
4
7
1
5
8
3
5
7
6
18
5
9
2
4
1
4
6
3
6
5
7
9