סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4092

2
7
3
6
5
4
1
8
4
6
9
3
7
2
5
1
7
4
1
8
9
6