סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4093

6
7
5
8
4
9
1
2
9
1
7
5
3
6
8
3
4
2
6
4
5
7