סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4094

9
7
8
5
4
2
1
6
3
5
6
2
1
8
7
4
8
2
1
9
3
6
5
4