סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4096

4
3
6
9
5
2
7
8
7
2
1
4
3
5
6
9
5
8
3
1
4
9