סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4097

9
8
3
2
5
1
4
7
6
1
7
4
8
2
9
5
3
5
2
6
7
9
8
5