סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4098

1
7
3
9
8
5
4
2
5
4
6
7
9
8
3
6
8
5
2
7
1
4