סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4099

4
1
6
2
7
3
9
5
8
7
6
9
4
2
1
8
3
9
4
5
1
3
6
8