סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4100

9
2
8
1
4
6
7
5
3
7
4
5
6
2
9
8
1
8
5
3
2
7
4
1