סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4102

8
5
7
6
3
9
2
1
6
9
4
2
3
5
8
4
3
1
7
7
4
5