סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4104

3
4
9
8
1
7
5
2
5
7
6
3
9
8
4
1
6
2
7
3
1
8