סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4105

3
8
6
4
9
7
1
5
9
7
8
3
2
6
4
2
4
1
7
5
6
8