סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4106

8
2
9
6
1
5
4
7
5
4
3
2
1
6
8
6
1
7
4
3
9
5