סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4107

3
8
7
2
1
9
4
6
9
4
5
8
2
3
1
5
1
7
9
6
8
2