סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4108

1
5
4
6
7
9
8
2
3
8
6
1
2
5
4
7
9
2
8
3
5
9
6
1