סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4109

2
7
8
6
1
4
5
9
4
1
3
2
6
8
7
3
5
4
8
9
3
2