סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4110

8
3
6
2
1
5
9
7
4
6
9
7
3
8
1
2
5
7
1
4
8
3
6
4