סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4111

2
3
4
9
8
5
1
6
5
8
2
3
7
4
9
7
5
1
4
6
2
9