סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4113

2
5
3
9
7
8
4
1
8
7
6
2
5
3
9
4
9
1
5
6
7
2