סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4114

4
8
6
5
1
7
3
2
3
7
4
6
9
8
1
5
9
2
3
4
6
2