סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4116

8
4
7
5
9
6
1
3
6
5
2
8
7
4
9
1
4
3
6
2
5
3