סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4118

6
1
8
3
7
5
2
4
9
7
5
4
6
3
8
1
2
8
3
5
1
2
9
6