סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4120

3
2
5
4
1
6
9
8
7
8
4
6
9
2
5
3
1
9
5
7
2
9
4
1