סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4121

3
7
1
5
8
4
2
9
6
9
5
3
4
1
7
8
2
8
7
6
9
1
3
2