סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4125

4
3
9
6
7
8
5
1
7
8
5
3
2
6
4
2
3
4
2
1
3
6