סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4126

7
5
9
1
4
6
2
3
8
6
2
3
7
9
1
5
4
1
3
6
5
2
8
4