סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4127

5
4
9
8
1
7
3
2
1
3
9
4
6
8
5
6
5
7
3
2
8
7