סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4128

7
2
5
1
8
3
9
4
1
9
5
7
6
8
2
3
8
6
9
7
4
2