סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4129

2
4
8
6
9
7
5
3
9
5
1
2
6
8
4
1
7
3
9
2
4
6