סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4130

5
1
7
4
9
8
3
2
6
9
2
1
3
4
7
5
8
4
7
6
2
5
1
4