סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4131

7
1
3
2
9
8
5
6
2
8
4
1
3
7
9
4
7
5
6
2
1
9