סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4133

9
4
7
2
1
6
5
3
6
1
8
7
9
4
2
5
2
3
6
8
7
1