סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4134

8
1
6
7
2
9
5
4
3
9
7
8
5
2
1
6
4
2
5
3
1
9
7
6