סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4136

8
9
6
7
2
5
4
1
4
5
3
6
9
2
8
7
3
1
9
3
6
8