סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4137

2
8
6
4
5
3
7
9
5
3
8
6
1
2
4
1
4
9
7
6
8
9