סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4138

2
1
5
8
3
4
6
7
9
8
6
7
1
5
2
3
4
3
6
9
1
7
8
9