סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4139

6
2
3
7
1
4
5
8
1
4
9
5
2
3
6
7
9
8
4
1
7
5