סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4140

3
2
8
4
1
9
5
7
5
4
6
3
8
1
2
6
5
9
3
7
4
2