סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4142

2
8
5
9
7
6
3
1
7
6
5
8
4
2
9
4
9
3
1
7
8
5