סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4145

1
2
4
6
9
5
7
8
5
7
3
1
2
6
9
3
8
5
2
4
8
3