סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4146

7
3
1
9
6
5
4
2
8
1
2
5
7
6
9
3
4
9
5
8
2
3
1
6